SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie

Z życia szkoły

 • 01

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI
  Rodziców dzieci z klas zerowych, II i III oraz 
  klas IV, V i VI zapraszamy na spotkania
  z wychowawcami we wtorek 16 września 2014r.

 • 02

 • Informujemy, że podręczniki do klasy pierwszej
  w roku szkolnym 2014/2015 zapewnia szkoła tj; Elementarz, podręcznik do języka obcego, oraz materiały ćwiczeniowe.

  więcej...

 • 03

 • Dofinansowanie "Wyprawki Szkolnej"
  Decyzją Prezydenta Miasta Bełchatowa do 4 września br. będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie
  do zakupu podręczników dla uczniów
  w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

  więcej ...