SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Z życia szkoły

  

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w czasie epidemii zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS oraz z aktualnymi przepisami prawa 
od 1 września 2020r.

 Szanowni Państwo,

Dobrowolnych wpłat na rzecz dzieci można dokonywać 
bezpośrednio na konto Rady Rodziców

szczegóły...