SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

INFORMACJE

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.30-16.30


Opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w roku 2020/2021 według planu sprawują:

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Katarzyna Sobczyk

6.30 –9.00

 

10.30 – 12.00

6.30 – 11.30

6.30 – 11.30

……………………

Aneta Gudajczyk

9.00 – 16.30

11.00 – 16.00 mś

10.00 – 16.00 mś

 

10.00 – 16.00

6.30 – 12.00

Mariola Felczak

 

11.30 – 16.00 mś

6.30 – 14.30

      10.30 – 16.30

10.30 – 16.30 mś

10.30 - 16.00 mś

Bogumiła Szafrańska

14.30 – 15.30

 

14.30 – 16.30

-----------------

-----------------

11.00 – 15.00

Zbigniew Zawodziński

 

----------------

12.00 – 14.30

…………………..

14.30 – 15.30

14.00 – 16.30

Juśkiewicz Ewelina

(pomoc nauczyciela)

8.00 – 8.55

12.35 – 16.00

11.35 – 16.00

12.35 – 16.00

12.35 – 16.00

12.35 – 16.00

 

Godziny administracyjne kierownika świetlicy:

Poniedziałek: 6.00 – 6.30 i 9.00 – 12.30

Wtorek 7.00 – 10.30

Środa 6.00 – 6.30

Piątek 7.00 – 11.00Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach. 
W świetlicy obowiązują takie same zasady, jak w czasie lekcji. Kładzie się nacisk przede wszystkim na kulturę osobistą, wzajemny szacunek i tolerancję, dbałość o czystość i porządek. Zwraca się uwagę na ograniczenie zachowań agresywnych, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:
- właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
- rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów
- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
- organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki

W świetlicy w Szkole Podstawowej prowadzone są zajęcia:
- plastyczne, manualne
- gry i zabawy logiczne
- gry i zabawy planszowe
- pogadanki
- gry komputerowe

Oprócz wyżej wymienionych zajęć na świetlicy jest również pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, kształtowanie rozwoju umysłowego, zajęcia tematyczne poświęcone uroczystościom 
i świętom.


MAŁA ŚWIETLICA

Podopiecznymi "Małej Świetlicy" są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4.


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ dostępny jest 
tutaj
Aneks nr 1 do regulaminu 
Aneks nr 2 do regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Nasza szkoła korzysta z unijnego programu mającego promować zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne pod nazwą ,,Program dla szkół”. Jest on przeznaczony dla uczniów klas I-V.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.


 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku