SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

INFORMACJE


Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6.00-17.00


Opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w roku 2019/2020 według planu sprawują:

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobczyk Katarzyna

10.30 – 11.30

6.00 – 11.00

6.00 – 11.00

10.30 – 13.30

----------------

Dolata Ilona

12.00 – 16.00

10.30 – 16.30

11.00 – 12.30

12.30 – 17.00 mś

12.00 – 17.00

6.00 – 11.00

Gudajczyk Aneta

11.00 – 12.30

12.30 – 17.00 mś

11.00 – 16.00

11.00 – 16.00

6.00 – 12.00

11.00 – 12.30

12.30 – 16.00 mś

Walaszczyk
Anna

6.00 – 11.00

11.30 – 12.00

12.00 – 17.00 mś

10.30 – 16.00

11.30 – 12.00

12.00 – 16.30 mś

12.00 – 17.00

Weder – Tatarczak Małgorzata

11.00 – 14.30

10.30 – 13.30

----------------

13.30 – 15.30

10.30 – 15.00

Zawodziński Zbigniew

14.30 – 16.30

14.00 – 16.00

---------------

10.50 – 11.50

10.50 – 12.50

 

Przerwy obiadowe:

Poniedziałek: 10.35 – 10.50 – A. Walaszczyk, 11.35 – 11.50 – A. Gudajczyk, 12.35 – 12.50 – M. Weder - Tatarczak

Wtorek : 10.35 – 10.50 – I. Dolata, 11.35 – 11.50 – A. Gudajczyk, 12.35 – 12.50 – I. Dolata

Środa: 10.35 – 10.50 – A. Walaszczyk , 11.35 – 11.50 – A. Gudajczyk, 12.35 – 12.50 – A. Walaszczyk

Czwartek: 10.35 – 10.50 – A. Gudajczyk , 11.35 – 11.50 –– Z. Zawodzinski ,  12.35 – 12.50 – K. Sobczyk

Piątek: 10.35 – 10.50 – I. Dolata, 11.35 – 11.50 – M. Weder - Tatarczak , 12.35 – 12.50 – A. Walaszczyk

Obiady kl”0” godz. 11.00

Pn. – A. Gudajczyk , Wt. - I. Dolata, Śr. - A. Walaszczyk , Czw. - Z. Zawodzinski , Pt. – M. Weder – Tatarczak


Godziny administracyjne kierownika świetlicy:

 

Poniedziałek: 6.00 – 10.30, 11.30 – 12.00,
Czwartek: 7.30 – 10.30, Piątek: 7.00 – 11.00


Świetlica szkolna ma spełniać głównie rolę opiekuńczą i wychowawczą. Oprócz zajęć świetlicowych (których tematykę opracowuje się w rozbiciu na poszczególne tygodnie i miesiące roku szkolnego), uczniowie mogą spędzić czas wolny według własnego uznania, zjeść posiłek czy odrobić lekcje przy wydatnej pomocy nauczyciela-wychowawcy. Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach wychowanków.

Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach. 
W świetlicy obowiązują takie same zasady, jak w czasie lekcji. Kładzie się nacisk przede wszystkim na kulturę osobistą, wzajemny szacunek i tolerancję, dbałość o czystość i porządek. Zwraca się uwagę na ograniczenie zachowań agresywnych, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:
- właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach
- kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
- rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów
- wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
- udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce
- organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki

W świetlicy w Szkole Podstawowej prowadzone są zajęcia:
- plastyczne, manualne
- gry i zabawy logiczne
- gry i zabawy planszowe
- pogadanki
- gry komputerowe

Oprócz wyżej wymienionych zajęć na świetlicy jest również pomoc uczniom w odrabianiu prac domowych, kształtowanie rozwoju umysłowego, zajęcia tematyczne poświęcone uroczystościom 
i świętom.


MAŁA ŚWIETLICA

Podopiecznymi "Małej Świetlicy" są dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4.


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ dostępny jest 
tutaj

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Nasza szkoła korzysta z unijnego programu mającego promować zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne pod nazwą ,,Program dla szkół”. Jest on przeznaczony dla uczniów klas I-V.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.


 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00