Kalendarz Roku Szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

DATA

TEMATYKA

UWAGI

3
września 2018r.

(poniedziałek)

Rozpoczęcie roku szkolnego

1000- klasy IV-VIII

1130- klasy 0-III

 14
października 2018r.
 

(niedziela)

Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od pracy

 1
listopada 2018r.
 

(czwartek)

Wszystkich Świętych

dzień ustawowo wolny od pracy

2
listopada
2018r. 

piątek

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 11
listopada 2018r.
 

(niedziela)

Święto Niepodległości

dzień wolny od pracy

do 19
grudnia
2018r
.

(środa)

Zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych)
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 

do 20
grudnia
2018r.

(czwartek)

Zawiadomienie
o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

 

 23-31
grudnia
2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

27, 28, 29 grudnia 2018r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 6
stycznia
2019r.

(niedziela)

Trzech Króli

dzień wolny od pracy

do 8
stycznia
2019r.

(wtorek)

Ustalenie śródrocznych ocen

 

do 18
stycznia
2019r.

(piątek)

Egzaminy klasyfikacyjne

wynikające z usprawiedliwionej nieobecności
lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki

22
stycznia
2019r.

(wtorek)

Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

 7 
lutego
2019r.

(czwartek)

Bal karnawałowy

Klasy 0-IV 900-1100

Klasy V-VIII 1700-2000

nauczyciele pracują (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)
w godzinach:

830-1130

1700-2000

 11 lutego 2019r.
do 24 lutego 2019r.

Ferie zimowe w woj. łódzkim

 

 

 

kwiecień 

2019r.

Rekolekcje wielkopostne

 3 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

15, 16, 17 kwietnia
2019r.

Egzamin ósmoklasisty

 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych

 18
kwietnia 
do

23
kwietnia 2019 r
.

Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc

18, 19, 20, 23 (kwietnia) 4 dni wolne od zajęć dydaktycznych 

 1
maja
2019r.

(środa)

Święto Pracy

dzień ustawowo wolny od pracy

2
maja
2019r.

(czwartek)

Wtorek między świętami - Święto Flagi Narodowej

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

 3
maja
2019r.
 

(piątek)

Święto Konstytucji 3 maja

dzień ustawowo wolny od pracy

10
maja
2019r.

(piątek)

Zawiadomienie
o przewidywanych
rocznych ocenach niedostatecznych

 

29
maja 
2019r.

(środa)

- Zawiadomienie
o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych

- Zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych)
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 

wynikającym z usprawiedliwionej nieobecności

do 7 czerwca 2019r.

(piątek)

Termin składania wniosków
o egzamin klasyfikacyjny
 

 

7
czerwca 2019r.

(piątek)

Ustalenie wszystkich ocen rocznych

 

do 10 czerwca 2019r.

(poniedziałek)

Egzaminy klasyfikacyjne

wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki

13
czerwca 2019r.

(czwartek)

Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna

 

19
czerwca 2019r.

(środa)

Zajęcia
z wychowawcą

 

 20
czerwca 2019r.
 

(czwartek)

Boże Ciało

dzień ustawowo wolny od pracy

21
czerwca 2019r.

(piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 22 czerwca
-
31 sierpnia
2019r.

Wakacje

 

do 28 czerwca 2019r.

(piątek)

Termin składania wniosków
o egzaminy poprawkowe
i klasyfikacyjne
 

 

26-27 sierpnia 2019r.

(poniedziałek, wtorek)

Egzaminy poprawkowe
i klasyfikacyjne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r.

w sprawie organizacji roku szkolnego


8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

- 2 listopada (piątek)
-3  dni wolne (kwiecień) rekolekcje
- 3 dni wolne (egzamin ósmoklasisty) kwiecień
- 2 maja 2019r. (czwartek) – dzień pomiędzy 1 i 3 maja

 

 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn, śr - pt: 7:30 - 15:30; wt: 9.00 - 17.00