SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Kalendarz Roku Szkolnego

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

DATA

TEMATYKA

UWAGI

2 września 2019r.

(poniedziałek)

Rozpoczęcie roku szkolnego

9.30- klasy IV-VIII

10.30- klasy 0-III

14 października 2019r.

(poniedziałek)

Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2019r.

(piątek)

Wszystkich Świętych

dzień ustawowo wolny od pracy

11 listopada 2019r.

(poniedziałek)

Święto Niepodległości

dzień ustawowo wolny od pracy

do 10 grudnia 2019r.
(wtorek)

Zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych)
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 

do 10 grudnia2019r.

(wtorek)

Zawiadomienie
o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

 

do 17 grudnia2019r.

(wtorek)

Ustalenie śródrocznych ocen

 

23-31grudnia 2019r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

6 stycznia 2020r.

(poniedziałek)

Trzech Króli

dzień  ustawowo wolny od pracy

7 stycznia 2020r.

(wtorek)

Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

 

9 stycznia 2020r.
(czwartek)

Bal karnawałowy

Klasy 0-III 930-1230

Klasy IV-VIII 1700-2000

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w godzinach:

9301230

1700-2000

13 stycznia 2020r.
do 26 stycznia 2020r.

Ferie zimowe w woj. łódzkim

 

 

kwiecień 
2020r.

Rekolekcje wielkopostne

Zajęcia dydaktyczne wg planu.

Wyjście do kościoła wg harmonogramu ustalonego przez dyrekcję.

 

21, 22, 23 kwietnia

Egzamin ósmoklasisty

 

3 dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

9 kwietnia do 14
kwietnia 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - Wielkanoc

9, 10, 14(kwietnia) 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 maja 2020r.
(piątek)

Święto Pracy

dzień ustawowo wolny od pracy

do 19 maja 2020r.

(wtorek)

Zawiadomienie
o przewidywanych
rocznych ocenach niedostatecznych

 

do 28 maja 2020r.  
(czwartek)

- Zawiadomienie
o wszystkich przewidywanych ocenach rocznych

- Zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych)
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 

wynikającym
z usprawiedliwionej nieobecności

do 5 czerwca 2020r.

(piątek)

Termin składania wniosków
o egzamin klasyfikacyjny

 

9 czerwca 2020r.

(wtorek)

Ustalenie wszystkich ocen rocznych

 

do 10 czerwca 2020r.

(środa)

Egzaminy klasyfikacyjne

wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki

11 czerwca
(czwartek)

Boże Ciało

dzień ustawowo wolny od pracy

12 czerwca (piątek)

Piątek po Bożym Ciele

 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16 czerwca(wtorek)

Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna

 

25 czerwca 2020r.

(czwartek)

Zajęcia
z wychowawcą

 

26 czerwca 2020r.

(piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

29 czerwca
31 sierpnia
2020r.

Wakacje

 

do 26 czerwca 2020r.

(piątek)

Termin składania wniosków
o egzaminy poprawkowe
i klasyfikacyjne

 

26-27 sierpnia 2019r.

(czwartek, piątek)

Egzaminy poprawkowe
i klasyfikacyjne

 

 


4 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

21, 22, 23 kwietnia – trzy dni wolne ze względu na egzamin ósmoklasisty
12 czerwca-piątek po Bożym Ciele

 

 

 

  

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00