SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Mediacje w szkole

 Pilotażowy program „Mediacje w szkole” 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

 

Mając na uwadze konieczność budowania bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły, rozwoju kompetencji społecznych uczniów, nabycia przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 wdraża program „Mediacje w szkole”.

Chcąc przybliżyć uczniom ideę mediacji w roku szkolnym 2021/2022 przewiduje się:

- prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

- pogadanki na temat sytuacji konfliktowych i możliwych rozwiązaniach,

- propagowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas godzin z wychowawcą i zajęć świetlicowych.

Wszystkie te działania mają na celu promowanie mediacji szkolnych i rówieśniczych, które będą fundamentem do rozpoczęcia działalności Szkolnego Klubu Mediacji w kolejnych latach szkolnych. Szkoląc przyszłych mediatorów, nasi uczniowie będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, aktywnie działać w Klubie i rozwijać kompetencje społeczno – emocjonalne.
Mediacja to alternatywna metoda rozstrzygania sporów, a jej siłą jest dialog, wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz świadome przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie.


Witamy w programie i zapraszamy do poszukiwań porozumienia w przestrzeni, jaką daje mediacja.

 

Koordynatorzy:

Agata Wojciechowska

Katarzyna Zawadzka

 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku