SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Ochrona Danych Osobowych

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 •  

  Dochodzenie epidemiologiczne - przekazywanie danych Sanepidowi

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektora sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym i przekazywania przez szkołę Sanepidowi danych o osobach, które mogły mieć styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie, chorymi lub podejrzanymi o chorobę zakaźną, osobami zmarłymi z powodu choroby zakaźnej lub osobami, wobec których istnieje takie podejrzenie

   

  Podstawa prawna:

  -      ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  -      ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  -      ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

  -      art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.

   

  Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym.

  Dane te obejmują m.in.:
  1) imię i nazwisko;
  2) datę urodzenia;
  3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
  4) płeć;
  5) adres miejsca zamieszkania;
  6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
  7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;

  Oznacza to, że działania podjęte przez szkołę (przekazanie danych osób z tzw. kontaktu z osobą zakażoną) na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

  Administratorem danych przekazanych przez przedszkole w związku z dochodzeniem epidemiologicznym jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bełchatowie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

   

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku