Śladami Prozy Stefana Żeromskiego

 

 

Regulamin II Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania

 

Śladami prozy Stefana Żeromskiego

 

pod hasłem Dialogi o Ojczyźnie w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

 

 

I. Organizator

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Lipowa 11

97-400 Bełchatów

 

 

II. Data i miejsce konkursu

 

17.10.2018 r., godz. 10.00

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie

 

 

III. Cele konkursu:

1. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania;

2. Popularyzacja książek i czytelnictwa;

3. Budzenie zainteresowania wartościową literaturą;

4. Nauka rywalizacji w miłej atmosferze;

5. Rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich.

 

 

IV. Zasady uczestnictwa

1. Szkoła typuje spośród siódmoklasistów lub ośmioklasistów dwóch (dwoje) uczniów.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie do 8 października 2018 r. 

karty zgłoszenia e-mailem sp4b@interia.pl lub złożenie jej osobiście w sekretariacie szkoły.

3. Dokument do pobrania na str. naszej szkoły:  www.czworka.info

 


V. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnicy przygotowują piękne czytanie dowolnego fragmentu Przedwiośnia

Stefana Żeromskiego.

2. Fragment powinien przedstawiać dialog dwóch bohaterów na temat Ojczyzny.

3. Czas czytania nie może przekroczyć 5 minut.

 

 

VI. Jury

Nad przebiegiem konkursu czuwa jury powołane przez organizatora.

 

 

VII. Kryteria oceny:

1. Technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania;

2. Środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą;

3. Zachowanie limitu czasu (0-1 pkt);

4. Dobór tekstu (0-2 pkt.).

 

 

VIII. Nagrody

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe uczestnikom za zajęcie I, II i III miejsca

oraz dyplomy dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie.

 

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców, odbioru i rozliczenia nagród przez organizatora.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika w mediach oraz na stronie internetowej organizatora.

2. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator.

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE - do pobrania

 26.10.2017r. odbył się I Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania ,,Śladami Prozy Stefana Żeromskiego". 
W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe 
z Bełchatowa.

Jury w składzie:

1. Mariola Biniek
2. Ewa Trzmiel
3. Piotr Kulpa (gość honorowy)

wyłoniło zwycięzców:

I miejsce 
Mikołaj Kabziński - SP nr 12
Zuzanna Kaczmarek - SP nr 5

II miejsce
Aldona Kowalska - SP nr12

III miejsce
Anna Kałka - SP nr 1
Bogusława Siwek - SP nr 8

wyróżnienie
Michalina Aleksanderek - SP nr 5

Śladami Prozy Stefana Żeromskiego - I Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytan


Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


REGULAMIN
strona 1
strona 2

KARTA ZGŁOSZENIA 
plik pdf
plik doc


Nasz adres:

ul. Lipowa 11, 
97-400 Bełchatów
Kontakt z nami:
tel. 44 632 22 18   fax 44 632 20 34
e-mail sp4b@interia.pl
Godziny  pracy sekretariatu: 
pn, śr - pt: 7:30 - 15:30; 
wt: 9.00 - 17.00


Nasza szkoła jest zawsze na medal!