SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

ZDALNE NAUCZNIE

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych został również zaktualizowany kalendarz roku szkolnego 
SP4 w Bełchatowie. Rada Pedagogiczna 27.11.2020 r. ustaliła następujące zamiany:

• do 22.12.2020 r. – zawiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nieklasyfikowaniu ucznia

• 04.01.2021 r. – 17.01.2021 r. - ferie zimowe

• 26.01.2021 r. – ustalenie ocen śródrocznych

• 02.02.2021 r. – śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

Bal Karnawałowy w roku szkolnym 2020/2021 zostaje odwołany.


Dyrektor Szkoły – Edyta Jasińska


ZASADY NAUKI ZDALNEJNAUKA ZDALNA UCZNIA KLAS 4-8


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA CZAS NAUKI ZDALNEJ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku