SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Dopalaczom mówimy STOP


DOPALACZOM MÓWIMY STOP –WYBIERAMY ZDROWIE

W ramach kampanii edukacyjnej realizowanej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie pn. „DOPALACZOM MÓWIMY STOP – WYBIERAMY ZDROWIE”, 8.06.2022 r. w sali gimnastycznej odbyła się prelekcja adresowana do uczniów klas 7- 8, prowadzona przez
nadkom. mgr Sylwię Maros - Specjalistę Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Realizacja programu dostarczyła uczniom rzetelnej wiedzy na temat konsekwencji używania nowych substancji psychoaktywnych należących do grupy dopalaczy oraz pobudziła autorefleksję w obszarze indywidualnej decyzji dotyczącej używania tego typu substancji.

 Wojewódzka Kampania Edukacyjna „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” adresowana jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych województwa łódzkiego oraz ich rodziców i opiekunów. Program stawia sobie za cel zapobieganie używaniu środków psychoaktywnych oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych wśród młodzieży.

W I półroczu 2021/2022 w naszej szkole odbyło się kilka wydarzeń w ramach profilaktyki prozdrowotnej związanej z zapobieganiem zażywaniu środków psychoaktywnych przez uczniów oraz uświadamianiem zagrożeń z tym związanych.

Na przełomie listopada i grudnia w klasach VII i VIII podczas zajęć z wychowawcą odbyły się prelekcje dotyczące rozwijania kompetencji wychowawczych w zakresie pozytywnej profilaktyki, podczas których uczniowie obejrzeli projekcję filmu edukacyjnego pt. „DOPALACZE – ZABIJACZE”. Młodzież uczestniczyła także w pogadance, której celem było pobudzenie autorefleksji w obszarze indywidualnej decyzji dotyczącej zażywania substancji psychoaktywnych.


Dla rodziców oraz nauczycieli odbyły się warsztaty profilaktyczne, prowadzone przez psychoterapeutę. Spotkanie edukacyjne pozwoliło przekazać podstawowe informacje na temat właściwego modelu reakcji z dzieckiem oraz zasady kształtowania umiejętności rozmawiania na temat substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji używania substancji psychoaktywnych należących do grupy dopalaczy.

Koordynatorem programu jest pani Beata Nadolna.


DOPALACZE TO ŚMIERĆ - ulotka 1

DOPALACZE TO ŚMIERĆ - ulotka nr 2

ULOTKA DLA MŁODZIEŻY

ULOTKA DLA RODZICÓW

NOWE NARKOTYKI - ulotka dla rodziców

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku