SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

 

DATA

 

TEMATYKA

 

UWAGI

 

1 września 2021r.

(środa)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

9.00 - 0a,1a,1b

10.00 – 0b, 2a, 2b,

11.00 – 3a,3b,4a,4,b

12.00 – 5a,5b,5c,6a

13.00 – 7a,7b,7s,7d,8a,8b,8c

 

14 października 2021r.

 

(czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z zapisami KN

 

15 października 2021r.

 

(piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 


1 listopada 2021r.


(poniedziałek)

Wszystkich Świętych

dzień ustawowo wolny od pracy

 

11 listopada 2021r.


(czwartek)

Święto Niepodległości

dzień ustawowo wolny od pracy

 


12 listopada 2021r.


(piątek)

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 


do 13 grudnia 2021r.


(poniedziałek)


Zawiadomienie 
o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

 

 


Do 20 grudnia 2021r.


(poniedziałek)

 

Zawiadomienie rodziców
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 

 


Do 22 grudnia 2021r.


(środa)

Termin składania wniosków
o egzamin klasyfikacyjny

 

 


23-31grudnia 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 


6 stycznia 2022r.

 

(czwartek)

Święto Trzech Króli

dzień ustawowo wolny od pracy

 


7 stycznia 2022r.

 

(piątek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 


do 19 stycznia 2022r.

(środa)

Ustalenie ocen śródrocznych

 

 


26 stycznia 2022r.


(środa)

 

Śródroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

 

 

3 lutego 2022r.

(czwartek)

Bal karnawałowy

 

Klasy 0-III 930-1230

 

Klasy IV-VIII 1700-2000

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
w godzinach:

 

930 - 1230

 

1700- 2000

 

od 14 lutego 2022r.
do 27 lutego 2022r.

Ferie zimowe

 

 

9 marca 2022r.

 

(środa)

Dzień Otwarty Szkoły

 

 
14 - 19
kwietnia 2022r.


Wiosenna przerwa świąteczna
- Wielkanoc

14-19 kwietnia 2022 r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

1 maja 2022r.


(niedziela)

Święto Pracy

dzień ustawowo wolny od pracy

 

2 maja 2022r.


(poniedziałek)

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

3 maja 2022r.


(wtorek)

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

dzień ustawowo wolny od pracy

 

  

do 13 maja 2022r.

(piątek)

Pisemne zawiadomienie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych

 

 

 
do 20 maja 2022r.

(piątek)


Pisemne zawiadomienie
o wszystkich przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych, zachowania oraz nieklasyfikowaniu ucznia

 

 

24, 25, 26 maja 2022r.


(wtorek, środa, czwartek)

Egzaminy klas ósmych

dni wolne od zajęć dydaktycznych

 


do 3 czerwca 2022r.


(piątek)

Termin składania wniosków
o egzaminy klasyfikacyjne

 

 

10 czerwca 2022r.


(piątek)

Ustalenie wszystkich ocen rocznych

 

 

 do 13 czerwca 2022r.

(poniedziałek)

Egzaminy klasyfikacyjne

wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki

 

16 czerwca 2022r.

(czwartek)

Boże Ciało

dzień ustawowo wolny
od pracy17 czerwca 2022r.

(piątek)

 

Dodatkowy dzień wolny
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 


20 czerwca 2022r.

(poniedziałek)

 


Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

 

23 czerwca 2022r. 

(czwartek)

Zakończenie rocznych zajęć w klasach ‘0”

 

 


24 czerwca 2022r.


(piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

25 czerwca -
31 sierpnia 2022r.

Ferie letnie

 

 

 

do 01 lipca 2022r.


(piątek)


Termin składania wniosków
o egzaminy poprawkowe oraz odwołań od oceny rocznej wystawionej niezgodnie
z przepisami prawa

 

 


24-25 sierpnia 2022r.


(środa, czwartek)


Egzaminy poprawkowe

 

 

 

 

 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku