SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Kalendarz Roku Szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

I półrocze: od 1.09.2022 do 31.01.2023      II półrocze od 01.02.2023 do 23.06.2023r.


DATA

TEMATYKA

UWAGI

1 września 2022r.

(czwartek)

Rozpoczęcie roku szkolnego


9.00 - klasy 0-I
(sala gimnastyczna)

10.00 - klasy II-III
(sala gimnastyczna)

11.00 - klasy IV-VI
(sala gimnastyczna)

12.00 - klasy VII-VIII
(sala gimnastyczna)

 

 

14 października 2022r.

(piątek)

 

Dzień Edukacji Narodowej

dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych Art. 74

 

31 października 2022r.

( poniedziałek )

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

1 listopada 2022r.

(wtorek)

 

Wszystkich Świętych

dzień ustawowo wolny od pracy

 

11 listopada 2022r.

(piątek)

 

Święto Niepodległości

dzień ustawowo wolny od pracy

do 15 grudnia 2022r.

(czwartek)

 

Zawiadomienie 
o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych  negatywnych ocenach
z zachowania

 

 

 

do 19 grudnia 2022r.

(poniedziałek)

 

 

Termin składania wniosków
o egzamin klasyfikacyjny

 

 

23 -31 grudnia 2022r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

– Boże Narodzenie

 

23-31 grudnia 2022 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

6 stycznia 2023r.

(piątek )

 

Trzech Króli

dzień ustawowo wolny od pracy

10 stycznia 2023r.
(wtorek)

Bal karnawałowy

Klasy 0-III 930-1230

Klasy IV-VIII 1700-2000

 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
w godzinach:

930 - 1230

1700- 2000

 

 

do 12 stycznia 2023r.

(czwartek)

 

Ustalenie ocen śródrocznych

 

 

16 -29 stycznia 2023r.

 

Ferie zimowe
w woj. łódzkim

 

 

30 stycznia 2023r.

(poniedziałek)

 

Śródroczna klasyfikacyjna

Rada Pedagogiczna

 

 

9 -10 marca 2023r.

 

Dzień Otwarty Szkoły

 

6-11 kwietnia 2023r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna
– Wielkanoc

 

 

 

 

1 maja 2023r.

(poniedziałek)

 

Święto Pracy

dzień ustawowo wolny od pracy

 

2 maja 2023r.

(wtorek)

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

3 maja 2023r.

(środa)

 

Rocznica Konstytucji
3 Maja

dzień ustawowo wolny od pracy

do 10 maja 2023r.

(środa)

 

Pisemne zawiadomienie
o przewidywanych negatywnych rocznych ocenach z zajęć oraz zachowania

 

 

do 17 maja 2023r.

(środa)

 

Pisemne zawiadomienie 
o wszystkich przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

 


do 22 maja 2023 r.
  
(poniedziałek)

 

 

Pisemne zawiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) 
o przewidywanym nieklasyfikowaniu ucznia

 

 

 

 

23 - 25 maja 2023r.

 Egzamin ósmoklasisty

 

dodatkowe 3 dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

do 2 czerwca 2023r.

(piątek)

Termin składania wniosków 
o egzamin klasyfikacyjny

 

wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki

 

 

do 7 czerwca 2023r.

(środa)

 

Ustalenie wszystkich ocen rocznych

 

 

8 czerwca 2023r.
(czwartek)

 

Boże Ciało

dzień ustawowo wolny od pracy

 

9 czerwca 2023r.

(piątek)

 

Dodatkowy dzień wolny od zajęć

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2023r.

(poniedziałek)

Egzaminy klasyfikacyjne

 

wynikające z usprawiedliwionej nieobecności lub spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą, indywidualnego programu lub toku nauki

 

 

15 czerwca 2023r.

(czwartek)

 

Roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna

 

 

22 czerwca 2023r.

(czwartek)

 

Zakończenie rocznych zajęć w klasach ‘0”

 

23 czerwca 2023r.

(piątek)

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

23 czerwca 2023r.

( piątek)

 

Podsumowująca Rada Pedagogiczna

 

 

24 czerwca
- 31 sierpnia 2023r.

 

Ferie letnie

 

do 23 czerwca 2023r.

(piątek)

 

Termin składania wniosków 
o egzaminy poprawkowe 

 


28-29 sierpnia 2023r.

(czwartek, piątek)

 

Egzaminy poprawkowe 

 
6 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

- 31 października 2022r.

- 2 maja 2023 r.

- 23, 24, 25 maja 2023 r.

- 9 czerwca 2023r.

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku