SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

NOWY SZTANDAR SZKOŁY
Czwartek, 29 listopada, zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie im. S. Żeromskiego wielkimi zgłoskami. Ceremonia przejęcia sztandaru zgromadziła całą społeczność szkolną oraz wielu zaproszonych gości. Dotychczasowy symbol szkoły po 37 latach obecności w jej murach trafił do Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

- Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, uczą dzieci przyjmowania właściwych postaw, szacunku do przeszłości i odpowiedzialności. Nowy sztandar nie tylko będzie brał udział w uroczystościach szkolnych, ale także tych państwowych i miejskich. Niech nadal Was jednoczy i przypomina o wartościach, które były, są i – wierzę,
że – będą fundamentem pracy wychowawczej w Waszej Szkole – napisała w liście okolicznościowym Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.


Ceremonia przekazania sztandaru to niewątpliwie jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu placówki. Poprzedziły ją tygodnie przygotowań. W uroczystej akademii udział wzięli nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji, rodzice, a także wielu zaproszonych gości. Powaga, podniosłość tej historycznej chwili, ale nade wszystko wzruszenie udzieliło się wszystkim
- i dzieciom, i dorosłym.

Aktu nadania nowego sztandaru i przekazania go na ręce dyrektor Edyty Jasińskiej dokonał Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa. - Sztandar to nie tylko płachta materiału, to symbol, który uczy przede wszystkim szacunku - zarówno do tego, co przed nami, jak i do tego, co za nami - powiedział prezydent Politański.

W trakcie uroczystej akademii wielokrotnie podkreślano, że sztandar jest symbolem dobrego imienia i tradycji szkoły, przypomina o najważniejszych dla ucznia ideałach, wartościach. - Sztandar to znak chlubby i patriotyzmu, symbol wychowania, więzi integrującej szkołę i jej najbliższe środowisko, symbol Polski, narodu, Małej Ojczyzny - powiedziała dyrektor szkoły Edyta Jasińska. Bez niego nie odbywa się żadna ważna uroczystość. To między innymi dzięki sztandarowi, który - jak nakazuje ceremoniał - za każdym razem uroczyście i z godnością, jest wprowadzany i wyprowadzany, często przy dźwiękach werbla, wydarzenia nabierają podniosłego charakteru, zyskują rangę i prestiż. To on reprezentuje też szkołę na zewnątrz.

Z „Kroniki szkoły” dowiadujemy się, że dotychczasowy sztandar był w Szkole Podstawowej nr 4 od 1981 roku,
a przyjmował go dyrektor Mirosław Stasiak. Aktu nadania dokonał piotrkowski kurator oświaty i wychowania Lucjan Reczek. Przez 37 lat sztandar towarzyszył społeczności uczniowskiej podczas wszystkich ważnych wydarzeń. Pełniący swą „służbę” przez ponad trzy dekady sztandar przekazano uroczyście - jako historyczne votum - do Muzeum Regionalnego.Od 29 listopada 2018 roku Szkołę Podstawową nr 4 w Bełchatowie reprezentować będzie nowy sztandar, który w całości ufundowało miasto. Składa się on z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat, wykonany z prostokątnego kawałka tkaniny, obszyty jest złotymi frędzlami. Na awersie sztandaru widnieje orzeł biały w koronie na czerwonym tle oraz daty 1918-2018 wyznaczające ramy rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na rewersie umieszczono książkę, pióro
i kałamarz - symbole patrona szkoły, pisarza Stefana Żeromskiego. Na drzewcu znajduje się napis 100-lecie odzyskania niepodległości.


Historia sztandaru jako znaku wyróżniającego jest bardzo długa. Wywodzi się on z odległych tradycji bojowych, od początku był znakiem rozpoznawczym, służącym łączności między wodzem a rycerzami, był obecny podczas każdej uroczystości i każdej bitwy.


NOWY SZTANDAR SZKOŁY

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku