SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Pomoce dydaktyczneZ radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków 0,4 % rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019, na wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


Zakupione pomoce są niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów z wielu przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) w publicznych szkołach podstawowych.

Pomysłodawcą i Koordynatorem ds. projektów w Szkole Podstawowej nr 4 w Bełchatowie
jest Pani Beata Nadolna - pedagog szkolny.

Otrzymaliśmy kwotę w wysokości 68 821,00 zł na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.


Zarówno uczniowie jak i nauczyciele już niedługo będą mogli korzystać z profesjonalnych pomocy dydaktycznych, które systematycznie napływają do naszej szkoły.Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku