SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

REKRUTACJA 2022/2023

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Oddział przedszkolny

Klasa 1


Regulamin naboru do oddziału wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie na rok szkolny 2022/2023

Regulamin naboru uczniów do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 4
im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram działań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie związanych
z naborem
do oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej
na rok szkolny 2022/2023

 

 Harmonogram działań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Bełchatowie związanych
z naborem
do klas pierwszych
na rok szkolny 2022/2023
 

 

Załącznik nr 1 – wniosek o przyjęcie
do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1 - wniosek
o przyjęcie/zgłoszenie do klasy 1

Załącznik nr 2 – oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata

Załącznik nr 2 - oświadczenie
o samotnym rodzicielstwie


Załącznik nr 3 – oświadczenie
o samotnym rodzicielstwie


Załącznik nr 3 – oświadczenie do celów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego
do klasy 1


Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata znajdującym się w odległości do 3 km od siedziby szkołyKlauzula – informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji.

 

W/w dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie
w szkole. Następnie należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub zeskanować i wysłać na e-mail sekretariatu szkoły: 
sp4@belchatow.pl, ewentualnie zostawić w skrzynce pocztowej na listy znajdującej się przy szkole w zabezpieczonej kopercie. 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku