SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

UBEZPIECZENIE

  

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW DZIECI I MŁODZIEŻY DO COMPENSA TU SA

OWU ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE PLACÓWKI


Szkodę można zgłosić w jeden z trzech możliwych sposobów:

1. Telefonicznie – dzwoniąc na numer 801 120 000 lub 22 501 61 00

2. E-mailem - wysyłając zgłoszenie na dokumenty@compensa.pl

3. Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty oraz wypełniony formularz na adres:           
COMPENSA TU SA Vienna Insurannce Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 4.On-line – na stronie http://www.compensa.pl

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:

1. Data, godzina i miejsce wypadku

2. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda

3. Dane osobowe Rodzica(PESEL, seria i numer dowodu osobistego)

4. Dane teleadresowe i PESEL Poszkodowanego

5. Okoliczności zaistnienia wypadku

6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia

7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia

8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała

9. Numer konta do wypłaty odszkodowania


DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kserokopia dowodu osobistego prawnego opiekuna.

2. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu; dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem, a doznanym urazem.

3. Oryginalne rachunki i oryginalne dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia).


W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić status szkody dzwoniąc na numer: 801 120 000 lub 22 501 61 00.

W razie problemów ze zgłoszeniem lub wypłatą odszkodowania należy skontaktować się z Agencją ubezpieczeniową obsługującą placówkę oświatową:                        

 

Ubezpieczenia (PUNKT ERGO HESTIA) Bełchatów ul. Piłsudskiego 1,

 

889-180-353 lub 44 634-80-88


DOKUMENTY DO POBRANIA:

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku